PEKING - Minister-president Jan Peter Balkenende heeft zondag tijdens een onderhoud met de Chinese premier Wen Jiabao zijn zorgen geuit over de mensenrechtensituatie in China.

"Dit thema moet aan de orde worden gesteld. Dat heb ik voorheen gedaan, vandaag ook en dat zal ik ook in de toekomst blijven doen."

Balkenende, die vanwege de Olympische Spelen een driedaags bezoek aan China brengt, sprak onder meer over de persvrijheid, de positie van de bewakers van mensenrechten, de rechten van minderheden en de situatie in Tibet.

Volgens de bewindsman vond Wen Jiabao dat over deze kwestie verder moest worden gesproken. Dat zal eind oktober gebeuren wanneer Balkenende een officieel bezoek aan China brengt, na afloop van de Azië-top.

De premier maakte ook aan Wen Jiabao het Nederlandse standpunt over de situatie in Zuid-Ossetië kenbaar. "Ik heb aangegeven dat we willen dat er naar een vreedzame oplossing wordt gezocht en dat de partijen moeten zoeken naar een dialoog."