DEN HAAG - Minister Zalm van Financiën wil deze regeerperiode nog eens voor 2,5 tot 3 miljard euro aan nieuwe financiële maatregelen treffen. Er zal voor zeker anderhalf miljard extra moeten worden bezuinigd op de uitgaven.

Het resterende bedrag kan worden gevonden door een mix van bezuinigingen en lastenverzwaringen. Dat blijkt volgens ingewijden uit een brief die Zalm aan zijn collega-bewindslieden heeft gestuurd. Het kabinet bespreekt de brief woensdag.

De extra financiële maatregelen komen bovenop de ruim 13 miljard euro aan bezuinigingen die al in het regeerakkoord zijn afgesproken. Ze zijn nodig omdat het financieringstekort volgens het Centraal Planbureau aan het eind van de kabinetsperiode op 0,9 procent dreigt uit te komen. Dat is 0,4 procent hoger dan toegestaan volgens het regeerakkoord.

Regeerakkoord

Ook volgend jaar is het tekort zonder nadere ingrepen te hoog. Het komt dan uit op 2,6 procent, terwijl het regeerakkoord een maximum van 2,5 procent voor 2004 noemt. Zalm wil het tekort volgend jaar nog wat verder verlagen dan die bovengrens.

Werkloosheid

De uitgavenoverschrijdingen waarmee het kabinet kampt zijn vooral het gevolg van hogere kosten in de sociale zekerheid door de stijgende werkloosheid en van hogere rentelasten doordat het financieringstekort oploopt. Zalm wil dan ook bezuinigen in de sociale zekerheid en op de uitgaven van de departementen.

Nieuwe uitgavenoverschrijdingen in de zorg moeten in die sector zelf worden opgevangen. Zalm denkt verder aan het wat later doorvoeren van de extra uitgaven die in het regeerakkoord zijn afgesproken voor zaken als onder meer mobiliteit en onderwijs.

Het kabinet bespreekt woensdag de voorstellen van Zalm, maar besluiten over de concrete bezuinigingen vallen pas in augustus. Ze worden op prinsjedag (de derde dinsdag in september) gepresenteerd.