DEN HAAG - De veiligheidsdienst AIVD is momenteel bezig een achterstand in te lopen in het screenen van medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM).

Dat zei een woordvoerder van het ministerie van Justitie zaterdag naar aanleiding van berichtgeving in NRC Handelsblad. Het gaat om integriteitsonderzoeken onder OM'ers in een vertrouwensfunctie.

Nieuwelingen die bij het OM worden aangenomen in een functie waarin ze met (staats)geheime informatie te maken krijgen, worden al door de AIVD gescreend.

Degenen die al zo'n baan hebben en die nog niet zijn gekeurd, komen de komende maanden aan de beurt, aldus de zegsman.

Vertrouwensfunctie

In totaal werken enkele honderden mensen bij het OM in een vertrouwensfunctie. Enkele tientallen van hen werken zo vaak met geheime informatie dat zij voorrang krijgen.

De gevoelige informatie waarmee deze OM'ers te maken krijgen, gaat bijvoorbeeld over georganiseerde misdaad of terrorisme.

Een screening van de AIVD is bedoeld om na te gaan of iemand onder alle omstandigheden zijn werk loyaal blijft doen. De dienst voert dergelijke onderzoeken sinds 1997 uit.

Goudswaard

Iemand die niet door de screening komt, kan de functie waarvoor hij was geselecteerd niet uitoefenen. Dat overkwam onlangs de korpschef van de politie Zeeland, F. Goudswaard.

De veiligheidsdienst zou hem chantabel vinden in verband met een buitenechtelijke affaire.

Goudswaard werd, nadat hij sinds 2003 gewoon zijn werk had kunen doen, uit zijn functie ontheven. Goudswaard is een procedure bij de bestuursrechter begonnen in de hoop dat hij inzage krijgt in zijn eigen dossier en zich kan verweren tegen de verwijten.