AMSTERDAM - De familie van een patiënt die zelfmoord pleegde had rapportages van een ggz-instelling over hem niet mogen inzien. Dat heeft minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) besloten.

De familie kan het besluit nog voor de rechter aanvechten.

De rapporten waarover het gaat, vallen normaal onder het medisch beroepsgeheim omdat er persoonlijke informatie in staat.

Fouten

Na de zelfmoord van een patiënt moeten ggz-instellingen rapportages over de patiënt afstaan aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die kan dan nagaan of de instelling fouten heeft gemaakt.

Dit gebeurde ook in het geval van de man die zelfmoord pleegde terwijl hij werd behandeld door ggz-instelling De Grote Rivieren in Dordrecht. Omdat de rapporten nu bij de inspectie lagen, probeerde de familie ze vrij te krijgen op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Beslissing

De inspectie wilde ze afstaan, maar De Grote Rivieren vocht die beslissing in kort geding voor de rechter aan. De rechter besloot echter dat de inspectie de rapporten mocht afstaan.

De Grote Rivieren diende daarom een bezwaar in bij de bezwaarschriftencommissie van het ministerie van Volksgezondheid. Daar haalde de instelling zijn gelijk. De commissie wees erop dat het beroepsgeheim gevaar zou lopen als rapporten op deze manier in de openbaarheid kunnen komen.

Klink gaat hierin mee, zo blijkt uit een beslissing van 17 juli. Net als de commissie vreest hij dat bijvoorbeeld mensen met psychische problemen minder snel hulp zoeken als persoonlijke details na hun dood naar buiten kunnen komen.

Lek

Ook wijst Klink erop dat ggz-instellingen al hebben gezegd dat ze door het lek via de WOB voortaan bij bijvoorbeeld een zelfmoord zo weinig mogelijk informatie doorspelen aan de inspectie. Daardoor zou het werk voor de inspectie onmogelijk worden.

Verder stond in de rapporten persoonlijke informatie die de zelfmoordenaar had losgelaten over zijn nabestaanden. Daardoor is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Advies

Het is overigens nog maar de vraag of de familie de beslissing van de minister voor de rechtbank aanvecht. "Ze hebben de informatie toch al", legt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid uit.

De bezwaarschriftencommissie behandelt nog een bezwaar tegen openbaarmaking van een soortgelijk geval. Het advies daarin wordt deze maand verwacht.