DEN HAAG - De gemeente Den Haag erkent dat de toonzetting van een brief aan de eigenaren van de gebouwen die zaterdag door een explosie werden verwoest, wat ongelukkig was. "We betreuren die toon", lieten burgemeester Deetman en wethouder Hilhorst (Stedelijke Ontwikkeling en Wonen) dinsdag weten.

De gemeente stuurde de brief maandagavond omdat ze verplicht is de huizenbezitters op de hoogte te stellen van de juridische stappen die ze moeten nemen. In dit geval stond er onder meer dat de eigenaren van de snackbar, twee winkels en vier bovenwoningen dinsdag met een plan van aanpak hadden moeten komen. Dat schoot de eigenaren in het verkeerde keelgat, omdat zij ontredderd zijn sinds de explosie.

Buiten levensgevaar

Waarschijnlijk was het een gasontploffing die de panden aan de Herman Costerstraat zaterdag zeer ernstig beschadigde. De technische recherche onderzoekt de precieze oorzaak nog. In totaal raakten zestien mensen gewond, van wie acht ernstig. Inmiddels is niemand meer in levensgevaar, ook de toestand van de 10-jarige jongen die ruim vier uur na de ontploffing onder het puin vandaan werd gehaald, is verbeterd. Maandag was zijn toestand nog kritiek.

Hulp

De gemeente stelde dinsdag dat ze zorgvuldiger met de eigenaren van de gebouwen had moeten omgaan en informeert hen woensdag alsnog mondeling over het te volgen traject. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor zaken als onderhoud en veiligheid van hun gebouwen. De gemeente beloofde dat ze alles in het werk stelt om deze mensen te helpen.