HEINENOORD - Het omstreden religieuze Efraïm Genootschap vindt het vreselijk dat Jezus Christus nog niet is teruggekomen om zijn trouwe volgelingen op te halen. De leider ervan, de 'profeet Elia', had dat wel voorspeld. Maar volgens hem hebben ongehoorzame zogenaamde gelovigen Gods plannen gedwarsboomd.

Dat schrijft de profeet, alias H. van Geene, in een artikel dat nieuwjaarsdag op zijn website is geplaatst. Op grond van berekeningen had hij beweerd dat eind 2001 "de bruid", dat symbool staat voor christenen die radicaal voor Jezus hebben gekozen, opgenomen zou worden. Maar dat zou pas mogelijk zijn als de bruid voltallig en geheel klaar is voor de opname.

Als aan een van die voorwaarden niet is voldaan, "zal ook de opname van de bruid niet op de tijd geschieden die God Zich had gesteld", schrijft de profeet, die dinsdag niet voor commentaar bereikbaar was. Hij wijt het uitblijven van "de Bruidegom" aan de leugens over het Efraïm Genootschap die bepaalde christenen volgens hem expres hebben verzonnen en aan pogingen om anderen te weerhouden zich bij de bruid te voegen.

Commotie

Eind oktober ontstond commotie rond het Efraïm Genootschap in Heinenoord. Twee gezinnen uit Borne hielden hun kinderen enige tijd thuis van school, omdat ze naar een evangelisatiebijeenkomst in Duitsland wilden. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming stelden een onderzoek in naar de gang van zaken in het genootschap. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend.

/NIEUWSOnderzoek OM naar religieus genootschap