DEN HAAG - De geluidhinder rond de vliegbasis Geilenkirchen leidt in de regio tot een paar kinderen extra met zwakke leesprestaties en honderd volwassenen meer met een hoge bloeddruk.

Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het ministerie van Vrom woensdag heeft gepubliceerd.

Het gaat om mensen die wonen binnen de geluidzone van 50 decibel. Eerder dit jaar werd via een concept van het rapport al duidelijk dat meer dan 41.000 mensen in Zuid-Limburg ernstige geluidhinder ervaren van het militaire verkeer, de Awacs-vliegtuigen van de NAVO.

CDA-Kamerlid Raymond Knops noemt de conclusies van het RIVM behoorlijk heftig. Volgens Diederik Samsom van coalitiegenoot PvdA is de geluidsoverlast ziekmakend.

Bomenkap

De RIVM-studie maakt deel uit van een serie rapporten naar de situatie rond het vliegveld en de effecten van de bomenkap daar. De kap was volgens de overheid noodzakelijk om NAVO-vliegtuigen veilig te kunnen laten landen en opstijgen.

Minister Jacqueline Cramer van Milieu houdt op 19 augustus een hoorzitting voor de mensen die bezwaar hadden gemaakt tegen de kap van een deel van het bos bij de gemeente Onderbanken.

Dwangsom

De hoorzitting moet plaatsvinden voor 29 augustus. Op straffe van een dwangsom moet Cramer voor die datum een nieuwe beslissing nemen over een aan Onderbanken opgelegde dwangmaatregel die boskap destijds mogelijk maakte.

Cramer moet het besluit van de Raad van State overdoen omdat de eerdere beslissing niet voldoende onderbouwd was.