AMSTERDAM - Buitenlandse werknemers zorgen in Noord- en Midden-Limburg voor minder overlast dan werd gedacht. Het beeld bestaat in die regio dat buitenlandse werknemers, met name Polen, verantwoordelijkheid zijn voor onevenredig veel verkeersincidenten en criminaliteit.

Uit onderzoek van politie, justitie en gemeenten in de regio rond Venlo blijkt dat dit niet het geval is, zo meldt de politie maandag.

In het onderzoek is gekeken naar verkeersincidenten, vermogensdelicten, geweldszaken, drugszaken en overlast. Volgens de politie is niet gebleken dat buitenlandse werknemers vaker betrokken zijn bij dit soort zaken.

Integratie

Dat het beeld anders is, wijt de politie aan een gebrekkige wederzijdse integratie, de taalbarrière en onbekendheid met elkaars cultuur.

In het district Venlo zijn zeker 2500 buitenlandse werknemers gehuisvest, voornamelijk Polen. Ze vormen daarmee ruim anderhalve procent van de totale bevolking van het district. Ze werken voornamelijk in de land- en tuinbouw, de bouw- en metaalsector en in het distributie- en productiewerk.