DEN HAAG - Defensie gaat vijf bases en kazernes sluiten alsonderdeel van de bezuinigingen, die de komende jaren oplopen tot miljoen euro in 2006. Het gaat om twee kazernes van delandmacht in Ede-Oost en in het Duitse Seedorf, de luchtmachtbasesSoesterberg (transport-helikopters) en Twenthe, (F-16's) en hetmarinevliegkamp Valkenburg (Orion-patrouillevliegtuigen).Dat hebben minister Kamp en staatssecretaris Van der Knaapmaandag aan de Tweede Kamer geschreven.

Wanneer de bases preciesdichtgaan, is nog niet duidelijk. In totaal verdwijnen er bijDefensie rond de 9000 van de 70.000 functies. De bezuinigingenbedragen in vier jaar tijd 850 miljoen euro.

Behalve het sluiten van bases, verkoopt Defensie ook veelmaterieel. De luchtmacht doet zes van de dertig moderneApache-gevechtshelikopters in de aanbieding. De transporthelikoptersverhuizen van Soesterberg naar de basis Gilze-Rijen. Verder wordenbij de luchtmacht in totaal 29 van de 137 F-16's afgestoten. Erblijven 108 toestellen over, verdeeld over de bases Volkel enLeeuwarden.

Bij de landmacht verdwijnt de 41e lichte gemechaniseerde brigadeuit Seedorf. De militairen worden grotendeels verdeeld over de 13egemechaniseerde brigade in Oirschot en de 43e gemechaniseerdebrigade in Steenwijk.

Zware artillerie

Verder stoot de landmacht het meervoudige raketsysteem MLRS af(22 stuks) omdat er minder behoefte is aan zware artillerie. Van de pantserhouwitsers die Defensie heeft besteld, worden er achttienonmiddelijk doorverkocht aan Noorwegen. Tot slot moet de landmachtzijn zestig 'pruttels' verkopen, gemechaniseerdepantserluchtdoel-artilleriebatterijen.

De marine heft de complete groep van tien maritiemepatrouillevliegtuigen (Orions) op. Daardoor kan ook hetmarinevliegkamp Valkenburg worden gesloten. Dat is een tegenvallervoor het Koninklijk Huis, dat de basis bij Leiden vaak gebruikt.

Verder stoot de marine eerder dan gepland vier fregatten af. Erblijven tien over, vier hypermoderne luchtverdedigings- encommandofregatten (LCF) en zes multi-purposefregatten. Verderworden twee van de twaalf mijnenjagers afgestoten. Tot slot wordtdefinitief afgezien van de oprichting van het derdemariniersbataljon.

Investeren

Door alle bezuinigingen is er echter ook ruimte om teinvesteren. Defensie wil een organisatie worden die 'leaner enmeaner' is; kleiner, maar kwalitatief hoogstaand en snel inzetbaartot ver over de grenzen. Daarvoor komt er extra transportcapaciteiten krijgen de pantserinfanteriebataljons er een vierde compagniebij.

Ook krijgt de landmacht nieuwe rups- en wielvoertuigen en komener tachtig extra commando's bij het Korps commandotroepen. Verderwordt de persoonlijke uitrusting van militairen gemoderniseerd,zodat zij beter op het slagveld uit de voeten kunnen.

Onbemande spionagevliegtuigen

De luchtmacht krijgt er een DC-10-transportvliegtuig bij, zodatde huidige twee KDC-10's meer kunnen worden ingezet voor hetbijtanken van jachtvliegtuigen. De F-16's en Apaches worden nogverder verbeterd. Ook gaat Nederland verder met het project vooronbemande spionagevliegtuigen met Frankrijk. Daar stak hetministerie al 50 miljoen euro in.

Tot slot komt er 80 miljoen euro vrij voor investeringen invoertuigen en andere apparatuur voor het opsporen voor nucleaire,biologische of chemische (nbc) wapens. Ook krijgt Defensie eenmobiel laboratorium.