DEN HAAG - Het is nog niet duidelijk hoe de zware explosiezaterdag aan de Haagse Herman Costerstraat kon gebeuren. Volgensburgemeester Deetman van Den Haag waren de snackbar, twee winkelsen bovengelegen woningen in 1999 nog uitgebreid opgeknapt. Hetonderzoek van de technische recherche naar de oorzaak van watwaarschijnlijk een gasexplosie was, gebeurt dan ook zeer precies,aldus Deetman.

Door de explosie van zaterdag werd de achtergevel van desnackbar weg werd geblazen. De ontploffing was in de kelder van datpand en beschadigde ook de winkels en vier bovenwoningen zeerernstig. Deetman verwacht niet voor woensdag iets mee te kunnendelen over het onderzoek. "Maar dat kan ook later worden",waarschuwde hij.

Kritieke toestand

In totaal raakten zestien mensen gewond, acht van hen waren erernstig aan toe. Maandag lagen in diverse Haagse ziekenhuizen nogzeven gewonden, van wie één in kritieke toestand. Het gaat om de-jarige jongen die ruim vier uur na de ontploffing onder het puinvandaan werd gehaald. Twee mensen die na de explosie werdenopgenomen, mochten maandag naar huis.

De burgemeester benadrukte verder dat de gemeente nietverantwoordelijk is voor de gasleidingen. Tot aan de meter vallende leidingen onder het energiebedrijf, daarna zijn ze deverantwoordelijkheid van de gebruiker. De controle van de gemeentebestaat eruit dat bijvoorbeeld bouwplannen van tevoren goedgekeurdmoeten worden, legde Deetman uit.

Inspecties

Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche Uneto-VNI ende Raad voor de Transportveiligheid zijn het oneens met die visie.De overheid moet de controle op gasinstallaties in woningeneindelijk eens serieus nemen, stelt Uneto-VNI. Vroeger controleerdehet lokale nutsbedrijf de installaties. Sinds die begin jarennegentig zijn opgegaan in grotere bedrijven, zoals Eneco en Nuon,is deze taak bij de gemeenten terechtgekomen. "In de praktijkblijken gemeenten deze inspecties niet uit te voeren", aldusUneto-VNI.

De Raad voor de Transportveiligheid stelde in februari vorigjaar al dat meer duidelijkheid moet komen over wie deverantwoordelijkheid draagt voor de gasleidingen in Nederland. Deraad vindt dat het Rijk en gemeenten beter moeten toezien op deveiligheid van het gasnet.

Gebrek aan toezicht

Vorig jaar waarschuwde de raad al tweekeer tegen het gebrek aan toezicht op de veiligheid van hetgasdistributienet. Gemeenten en het Rijk, vooral de minister vanEconomische Zaken, moeten hun taak wat dat betreft veel betervervullen, stelde de raad na onderzoeken in Leiden en Amsterdam.Bovendien verbaasde de raad zich erover dat nergens in Nederlandwordt bijgehouden hoe vaak, wanneer en waar dergelijke incidentenzich voordoen.

De explosie in Den Haag is voor energiebedrijf Eneco niet directaanleiding voor extra onderzoek naar de gasleidingen in de Haagsewijk Transvaal. De leidingen in de wijk Transvaal zijn nietslechter dan elders, zei een woordvoerder van het bedrijf maandag.Het bedrijf wacht de resultaten van het politieonderzoek af.

In de wijk rond de getroffen panden ontstond afgelopen weekeindeonrust over de kwaliteit van de gasvoorziening. BurgemeesterDeetman stelde echter dat er geen verband is tussen de jongsteontploffingen en twee andere, die vorig jaar plaatshadden. Deeerdere incidenten hadden niets met gas te maken.