ARNHEM - Burgemeester P. Krikke van Arnhem blijft bij haar besluit om exploitatievergunningen voor raamprostitutie in het Spijkerkwartier te weigeren. Dat heeft zij de exploitanten maandag laten weten. In het Spijkerkwartier zijn nog negen seksbazen actief, die samen 158 ramen exploiteren.

Krikke legt daarmee een advies van haar gemeentelijke commissie bezwaar- en beroepschriften naast zich neer. Deze commissie vond weliswaar dat de raamprostitutie overlast en aantasting van het woon- en leefklimaat in het Spijkerkwartier veroorzaakt, maar besloot tegelijkertijd dat een verbod op de raamprostitutie indruist tegen het gemeentelijk vestigingsbeleid.

Krikke is het daar niet mee eens. Zij vindt dat het vestigingsbeleid niet voorschrijft dat er per se een prostitutiegebied in Arnhem moet zijn. Ook stelt zij dat de exploitanten zelf, op één na, een alternatieve locatie voor hun bedrijvigheden hebben geweigerd. Daarom zijn de belangen van de seksbazen niet geschaad nu er niet direct een andere vastigingsplaats beschikbaar is, aldus de Arnhemse burgemeester.