DEN HAAG - Het financieringstekort van de overheid komt volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) in 2007 uit op 0,9 procent van het bruto binnenlands product. Dat is 0,4 procent hoger dan volgens het regeerakkoord is toegestaan.

Het nieuwe, nog vertrouwelijke cijfer betekent een extra tegenvaller voor het kabinet. Vorige week lekte al uit dat het financieringstekort volgens het planbureau volgend jaar op 2,6 procent uitkomt, 0,1 procent hoger dan maximaal toegestaan volgens het regeerakkoord.

Premier Balkenende liet vrijdag al weten dat er aan extra bezuinigingen niet te ontkomen valt.