DEN HAAG - De Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (HVRB) heeft een waarschuwing afgegeven dat het zaterdagmiddag springtij is. In combinatie met de zuidwestenwind die al een aantal dagen waait, kan dit voor zwemmers langs de kust tot onverwacht gevaarlijke situaties leiden.

Volgens deskundigen geldt het gevaar voor de hele Nederlandse Noordzeekust.

Hulp

De Reddingsbrigade heeft zaterdagochtend op de stranden langs Den Haag al meer dan tien zwemmers hulp moeten bieden. Het gevaar dreigt met name rond golfbrekers.

Ook vrijdagmiddag raakten al zestien recreanten in de problemen. Het KNMI heeft bevestigd dat de verraderlijke zuidwestenwind het hele weekeinde aanhoudt.

Springtij

Het springtij begon zaterdagmiddag rond twee uur. Eb is bij springtij extra laag en de vloed is extra hoog waardoor er extra stroming in het water is.

Doordat de meeste pieren onder water verdwijnen, kunnen zwemmers volgens de medewerkers van de Reddingsbrigade de stromingen rond de golfbrekers nauwelijks inschatten.

Bovendien heeft de zuidwestenwind de afgelopen week de bodem tussen de verschillende zandbanken uitgesleten, waardoor de toch al verraderlijke stromingen nog sterker kunnen worden.

Advies

De Reddingsbrigade adviseert badgasten vooral niet te ver de zee in te gaan en golfbrekers te mijden.