VAASSEN - In de bossen van de Veluwe leeft momenteel een recordaantal wilde zwijnen. De Wildbeheereenheid Veluwe uit Vaassen schat het aantal op grond van recente tellingen op ruim 5000. Jachthouders is gevraagd zoveel mogelijk gebruik te maken van hun afschotvergunning, nu het jachtseizoen dinsdag open gaat.

Dat heeft G.J. Spek, secretaris van de Wildbeheereenheid Veluwe maandag gezegd. Volgens Spek kon het aantal varkens zo groeien door achtereenvolgende goede jaren voor eikels en beukennootjes, het favoriete voedsel van wilde zwijnen. Hij vermoedt dat dat komt door klimaatverandering. De Wildbeheereenheid wil met alle andere betrokken partijen bekijken of er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over het bejagen van wilde zwijnen, aldus Spek.

Als er te veel wilde zwijnen zijn, ontstaat fikse schade aan landbouwgronden in en rond de bossen. De zwijnen gaan dan op zoek naar voedsel buiten hun natuurlijke leefomgeving. Maar nog ernstiger is dat een grote hoeveelheid varkens ook de biodiversiteit in de bossen schaadt, zegt Spek.

Alleseters

"Het zijn alleseters, die ook slangen, hagedissen en vogels opeten. En ze wroeten alles kapot. Voor een jaartje is dat niet zo erg, maar er zijn nu al jaren achtereen veel te veel everzwijnen. We hebben ook het aantal geboortes onderschat, merken we nu. De zeugen zijn in een optimale conditie en krijgen daardoor steeds jonger steeds meer biggen, die op hun beurt ook weer goed kunnen overleven."

Wilde zwijnen mogen sinds in de invoering van de nieuwe Flora- en Faunawet alleen nog bejaagd worden vanaf een wildkansel. Drijfjacht is bij wet verboden. Ook in de Kroondomeinen mag de koninklijke familie geen drijfjacht meer houden. De provincie kan als vergunningverlener wel toestemming geven voor zogeheten drukjacht, waarbij een drijver een varken in de richting van een jager drijft.

Spek zegt te verwachten dat het ministerie van Natuurbeheer binnenkort met een voorstel komt om de mogelijkheden van de drukjacht iets te verruimen. "Daar hopen we wel op. Het is beslist noodzakelijk om meer zwijnen te doden. De soort verzwakt zichzelf ook als er steeds meer dieren komen, die allemaal moeten eten. We willen overigens niet terug naar de drijfjacht. Dat was behalve in de Kroondomeinen op de hele Veluwe allang verboden", aldus Spek.