VOORBURG - Nederlanders storen zich in toenemende mate aan geluidsoverlast veroorzaakt door auto's. Dat blijkt uit cijfers die het CBS maandag bekendmaakte over 2002.

In 2002 zei een op de drie Nederlanders last van auto's te hebben. Uit eerder onderzoek van het CBS naar geluidshinder in 1997 bleek dat nog maar een kwart van de bevolking zich hieraan stoorde.

Uit het onderzoek blijkt dat een op de vijf inwoners wel eens last heeft van herrie van de buren. Datzelfde percentage Nederlanders stoort zich aan geluidshinder van vliegtuigen. Zeven procent van de Nederlanders ergert zich aan het geluid van trams en treinen terwijl 4 procent aanstoot neemt aan geluid van bedrijven in de buurt. Ten opzichte van 1997 zijn deze cijfers nauwelijks veranderd.

Stankoverlast

Het onderzoek laat zien dat de stankoverlast de afgelopen jaren is afgenomen. Tien procent van de bevolking zegt in 2002 last te hebben van mestgeur. In 1997 was dit nog 14 procent. Ook over de stank van open haarden en bedrijven werd in 2002 minder geklaagd. Zeven procent van de stankklachten heeft betrekking op uitlaatgassen van auto's.

Vooral inwoners van grote steden klagen over geluids- en stankoverlast. In sterk verstedelijkte gebieden heeft ruim de helft van de bevolking last van lawaai veroorzaakt door verkeer en industrie. Ruim een kwart van de stedelingen stoort zich aan burengeluiden. Vijftien procent van de stadsbewoners heeft last van verkeersstank tegen slechts 2 procent van de plattelandsbevolking.