DEN HAAG - Minister Ronald Plasterk van Onderwijs laat onderzoek uitvoeren naar het Bindend Studie Advies (BSA).

Hij doet dat naar aanleiding van klachten van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) dat studenten door dit advies ten onrechte van hun opleiding worden verwijderd.

Plasterk wil onder andere weten om hoeveel BSA's het gaat, hoe het advies werkt en wat voor begeleiding de studenten krijgen. Ook wil hij de beroepsprocedures die studenten tegen het advies aanspannen in kaart brengen.

Volgens Plasterk lijken steeds meer opleidingen het bindende studieadvies in te voeren.

Studiepunten

Met het BSA kunnen opleidingen eerstejaarsstudenten van de instelling verwijderen als ze onvoldoende studiepunten hebben behaald. Volgens het LSVb voelen veel studenten zich benadeeld door het BSA omdat zij door persoonlijke problemen of ziekte niet in staat waren tijdig alle punten te behalen.

Dat is een geldige reden voor studievertraging, maar toch worden sommigen van hun opleiding verwijderd. De vereniging van universiteiten VSNU spreekt tegen dat de universiteiten grote groepen studenten gemakkelijk wegsturen.