DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Landbouw neemt extra maatregelen om een verdere uitbraak van Q-koorts in Noord-Brabant en Gelderland tegen te gaan. Op dit moment zijn 686 mensen besmet. Dat heeft het departement donderdag laten weten.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), een dienst van het ministerie, bezoekt de komende twee weken alle geitenbedrijven in het meest getroffen gebied om te controleren hoe hygiëneadviezen worden nageleefd.

De departement raadpleegt verder experts om verspreiding van de bacterie bij het uitmesten van stallen te voorkomen. Afgelopen juni kondigde Landbouw al maatregelen af, zoals een meldingsplicht voor veehouderijen waar Q-koorts wordt vastgesteld.

Diersoorten

Q-koorts is een griepachtige ziekte die in sommige gevallen kan leiden tot longontsteking. Veruit de meesten mensen merken er echter nauwelijks iets van. De koorts wordt veroorzaakt door een bacterie die van oudsher bij veel diersoorten voorkomt. Met name schapen en geiten worden beschouwd als belangrijke besmettingsbron voor de mens.

Het ministerie van Landbouw laat onderzoeken of het vaccineren van geiten tegen Q-koorts zinvol en mogelijk is. Voor de langere termijn zal het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voorstellen doen voor nader onderzoek naar de manier waarop Q-koorts wordt overgedragen op de mens.

De uitbraak van Q-koorts in Nederland is uniek in de wereld. Ook in andere landen zijn uitbraken van de ziekte geweest, maar niet in zo'n uitgebreid en dichtbevolkt gebied als nu in Noord-Brabant en Gelderland.