DEN HAAG - Alle ruim driehonderd gesubsidieerde welzijns-, zorg- en sportinstellingen krijgen maandag een brief op de mat waarin minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Sport en Welzijn) bezuinigingen aankondigt.

Zoals afgesproken in het regeerakkoord wil de minister het aantal gesubsidieerde instellingen inkrimpen. Hij moet uiteindelijk in 2007 een bedrag van 127 miljoen euro inleveren.

Dat is een kwart van wat de instellingen op dit moment gezamenlijk ontvangen. Welke instellingen straks buiten de boot vallen, wordt de komende weken besloten. Op prinsjesdag krijgen ze te horen of en in hoeverre ze nog subsidie krijgen.