AMSTERDAM - Het hoogste hof in Australië heeft woensdag een belangrijke uitspraak gedaan waardoor Aboriginals weer in het bezit komen van een groot stuk kustlijn in het noorden van het land.

De uitspraak schept mogelijk een precedent voor gebieden in de rest van Australië.

Uitspraak

De uitspraak betekent dat de oorspronkelijke bewoners van het gebied anderen de toegang tot een deel van het strand kunnen ontzeggen. Maar volgens een woordvoerder van de betrokken Aboriginals zal van dat recht in ieder geval het komende jaar nog geen gebruik worden gemaakt.

Er zal eerst worden onderhandeld over een vergunningensysteem voor de vissers die nu gebruik maken van het strand en de rivieren in het gebied, dat zo'n negentigduizend vierkante kilometer groot is.

Overwinning

De woordvoerder sprak van een historische overwinning voor de oorspronkelijke eigenaars en bewoners van het gebied, waarvoor dertig jaar juridische strijd is geleverd.

De Aboriginals hebben nu ongeveer de helft van het uitgestrekte Northern Territory terug in handen.

Steun

Een onderzoeker van de Australian National University zei dat de uitspraak een morele steun in de rug is voor Aboriginals in andere delen van Australië. Aboriginals die aanspraken maken op de grond van hun voorouders worden sinds de jaren negentig steeds vaker in het gelijk gesteld.

Toen maakte het Australische hooggerechtshof het voor Aboriginals mogelijk aanspraak te maken op land dat in hun bezit was voordat het continent in 1788 door blanken werd gekoloniseerd.