DEN HAAG - Studenten op universiteiten zijn over het algemeen meer te spreken over hun opleiding dan studenten aan hogescholen. De afgelopen tien jaar neemt het verschil in tevredenheid toe.

Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Onderwijs maandag openbaar heeft gemaakt. Tien jaar geleden gaven hbo-studenten hun opleiding gemiddeld een rapportcijfer dat 0,1 lager lag dan de beoordeling van studenten aan een universiteit.

Verschil

Sinds het jaar 2000 is dit verschil gegroeid naar 0,3 rapportpunt. Universiteiten krijgen gemiddeld een cijfer van bijna 7,1 en het hbo blijft steken rond de 6,8. Studenten aan het hbo noemen hun opleiding onder andere minder interessant.

Verder hebben zij meer kritiek gekregen op de gebouwen en de faciliteiten.

Journalistiek

Vooral economische en juridische opleidingen, de studies communicatie en journalistiek en technische studies als bouwkunde en civiele techniek komen er slecht vanaf.

De lerarenopleiding pabo, opleidingen in de kunst en medische of exacte studies doen het relatief goed op de hogescholen.

Tevredenheid

Als de hogescholen en universiteiten samen worden genomen, dan blijkt dat de tevredenheid over dit hoger onderwijs de afgelopen tien jaar ongeveer gelijk is gebleven.

In 1996 gaven studenten de opleidingen gemiddeld een rapportcijfer van 6,93. Negen jaar later is de score 6,88.