VOORBURG - Vier van de tien baby's die in 2007 zijn geboren, hadden ouders die niet waren getrouwd. Van de eerstgeborenen had zelfs de helft een niet-getrouwde moeder en dat is tweemaal zoveel als tien jaar geleden.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

In 1990 had nog maar een op de tien pasgeborenen ouders die niet waren getrouwd. De stijging komt volgens het CBS door de sterke toename van het aantal niet-gehuwde samenwonenden. Steeds meer stellen blijven ook na de geboorte van hun eerste kind ongehuwd samenwonen.

Jonge moeders

Buiten het huwelijk geboren kinderen komen het meest voor bij jonge moeders. Vorig jaar waren negen van de tien moeders die voor hun 20e hun eerste kind kregen, niet getrouwd. In het begin van de jaren negentig waren dat er nog vier op de tien.

Van de vrouwen die na hun 35e voor het eerst moeder worden, is ruim de helft niet getrouwd.

Nederland neemt op dit gebied in Europa een middenpositie in. In Noord-Europese landen heeft de helft van de baby's niet-getrouwde ouders. In Italië en Griekenland komt dat veel minder vaak voor.