WILLEMSTAD - In de discussie rond de erkenning van het homohuwelijk op de Nederlandse Antillen heeft de Antilliaanse minister Leeflang (Onderwijs en Volksgezondheid) de discussie nog meer op scherp gezet.

"Hoe zou Nederland het vinden als wij polygame huwelijken zouden toestaan?", stelde de bewindsvrouw in een ingezonden brief die zaterdag werd gepubliceerd in lokale media.

De Antilliaanse regering heeft eerder deze week aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Willemstad die er op neerkomt dat in Nederland getrouwde homoparen op Aruba en de Nederlandse Antillen dezelfde rechten hebben als in Nederland.

Principe

In een reactie gaf Leeflang direct aan de weigering een principiële zaak te vinden. In haar open brief van zaterdag benadrukt ze nog eens dat in 2000 op de Antillen 'een democratisch besluitvormingsproces' heeft plaatsgevonden waarbij het Antilliaanse parlement unaniem koos voor één huwelijksvorm: die tussen één man en één vrouw.

In Nederland heeft men volgens haar ook een keuze gemaakt door het homohuwelijk vast te stellen tussen twee personen.

Maar, vraagt ze zich af: "Hoe zou men in Nederland reageren wanneer het parlement op de Antillen de wet zou openstellen voor het polygame huwelijk, vervolgens komen mensen uit Nederland die polygaam trouwen en gelijke rechten opeisen in Nederland?''

Onacceptabel

Het is volgens Leeflang "absoluut onacceptabel dat de democratische besluitvorming van de Antillen opzij wordt gezet of gebagatelliseerd''.

Ook zegt ze dat de weigering van de Antillen om het homohuwelijk te erkennen "geen kwestie van gevoel of mening is, maar een democratisch vastgestelde norm''.

De rechter in Willemstad deed de uitspraak in een zaak van een lesbisch echtpaar. De vrouw wilde haar echtgenote en haar minderjarige kinderen aanmelden als meeverzekerden bij het Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BVZ) op Curaçao.