DEN HAAG Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin wil het ouderschapsverlof aantrekkelijker maken voor mannen die net vader zijn geworden.

Zo zouden kersverse ouders niet al aan het begin van dit onbetaalde verlof precies hoeven vast te leggen wanneer zij de vrije dagen gaan opnemen.

Tegenstrijdige signalen

Een woordvoerder van de bewindspersoon heeft zaterdagmiddag een bericht daarover in NRC Handelsblad bevestigd. Volgens Rouvoet geeft de overheid tegenstrijdige signalen af aan jonge gezinnen.

Aan de ene kant moeten ze beter in staat worden gesteld om kinderen te maken, aan de andere kant moeten mensen zo veel mogelijk betaald werk verrichten.

Rouvoet vindt dat het kabinet niet alleen moet proberen om zo veel mogelijk vrouwen aan de slag te krijgen.

Jonge vaders

"We moeten ons tegelijkertijd inzetten voor jonge vaders die minder willen werken en met name in het eerste jaar meer bij hun gezin willen zijn", aldus Rouvoet in het NRC.

In maart vroeg Rouvoet zich al af of het ouderschapsverlof te beperkt is, en of de kinderopvang mogelijk tekortschiet.

GroenLinks

Een initiatiefwet van GroenLinks om mannen na de geboorte van hun kind recht te geven op twee weken betaald vaderverlof, krijgt echter niet de steun van de minister.

Het wetsvoorstel lijkt overigens ook onvoldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen.

Kosten

Op dit moment kunnen vaders slechts twee dagen betaald verlof opnemen na de geboorte. Vrijwel de hele Kamer vindt het idee om die periode uit te breiden naar twee weken sympathiek, maar de meerderheid hikt aan tegen het idee dat de werkgevers voor de kosten moeten opdraaien.