AJACCIO - Een bankfiliaal ten zuiden van de Corsicaanse hoofdstad Ajaccio is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar beschadigd door een bom van zeker twintig kilo explosieven. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is vooralsnog niet opgeëist.

Corsica telt meerdere kleine en afscheidingsbewegingen die hun separatisme combineren met criminele activiteiten. Deze groepen bestrijden ook elkaar.

Op 6 juli kunnen de Corsicanen zich in een referendum uitspreken over voorstellen om het bestuur van het eiland te hervormen. Met de voorstellen hoopt Parijs onder meer het geweld op het eiland te bezweren door radicale separatisten tegemoet te komen.

Die zouden namelijk ondanks hun relatief geringe aanhang beter vertegenwoordigd worden in het toekomstige parlement van Corsica. Dat vloeit voort uit de plannen om het parlement te kiezen op basis van evenredige vertegenwoordiging. De voorgestelde nieuwe bestuursvorm voegt de twee Corcicaanse departementen samen en geeft zo de overheid in Ajaccio meer daadkracht.