AMSTERDAM - RIJSWIJK - Partijvoorzitter Ed Maas van de LPF stuurt aan op het royement van tientallen bestuurders en Fortuynisten van het eerste uur. Die waarschuwing uit het LPF-Statenlid voor Drenthe, C.D. de Jong in een brief aan de media.

De Jong ziet zich genoodzaakt om als 'klokkenluider' op te treden om te voorkomen dat het 'restbestuur' zijn eigen gang gaat. Hij doet een oproep aan Maas om de voorgenomen schorsingen en royementen ongedaan te maken en alsnog het gesprek aan te gaan met de acht in de ogen van de voorzitter dissidente provinciebesturen.

De voorzitters van Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht en Limburg, alsmede de tijdelijk teruggetreden voorzitter van Overijssel, schreven eerder deze maand een brandbrief aan LPF-leden over het wegwerken van twee hoofdbestuursleden, Johan van Eijk en Elise Boot.

Ontzet

De voorzitters schrijven 'ontzet' te zijn geweest over deze eenzijdige ingreep van Maas en zijn secretaris Hammerstein en hun vertrouwen in het huidige hoofdbestuur op te hebben gezegd.

In de brief riepen de voorzitters op om op korte termijn een algemene ledenvergadering uit te schrijven om op democratische wijze een nieuw hoofdbestuur te kiezen. Maas beschouwde de brief als een paleisrevolutie en beschuldigde de voorzitters van het misbruiken van de ledenbestanden. Volgens het Statenlid De Jong probeert Maas nu van de lastposten af te komen.

Hammerstein

In een reactie op de aantijgingen zegt Hammerstein dat het hoofdbestuur samen met acht provincies en de fractie in De Tweede Kamer, vier dissidente provinciebesturen voor schorsing voordraagt aan de leden. De ledenvergadering vindt plaats op 10 juli.

"De vier provincies weigerden op 25 juni de zaak uit te spreken met de overige provincies, het hoofdbestuur en fractie van de Tweede Kamer tijdens een bijeenkomst in Rotterdam", aldus Hammerstein. "De vier provincies hebben onder aanvoering van Noord-Holand een motie van wantrouwen tegen het hoofdbestuur ingediend. Die motie zal eveneens op de ledenvergadering worden behandeld."

"Tot slot zal Maas de leden uitleggen waarom Van Eijk is opgestapt en Boot van haar taken is ontheven.'' Volgens Hammerstein is dat gebeurd omdat de twee niet konden samenwerken met de rest van het bestuur.