UTRECHT - Archeologen van de gemeente Utrecht hebben in de bodem van Leidsche Rijn opnieuw een Romeins schip aangetroffen. Het schip is waarschijnlijk een slag groter en iets ouder dan het Romeinse vaartuig dat onlangs werd opgegraven, meldde de gemeente donderdag.

Omdat alleen nog maar enkele delen zijn blootgelegd, hebben de archeologen nog geen compleet beeld van het schip. Maar de eerste tekenen wijzen volgens de deskundigen op een vrij goede en complete conservering, net als bij het eerder opgegraven schip. Het is wellicht het grootste Romeinse vaartuig dat ooit in Nederland is gevonden. De boot dateert waarschijnlijk uit de tweede eeuw na Christus.

Het schip is aangetroffen langs een forse kadeconstructie van eiken palen en planken. Pal naast de kade ligt een Romeinse weg. De zone tussen de weg en de kade is afgewerkt met grote brokken basalt, die mogelijk met het aangetroffen schip uit de Duitse Eifel zijn aangevoerd. De archeologen spreken van een ongebruikelijk tastbaar beeld van de Romeinse infrastructuur in dit gebied: een rivierbedding, een schip, een kade en een basaltoever.

De vondst wordt vrijdag al weer toegedekt omdat het hout anders teveel zou uitdrogen. Het schip blijft volgens de gemeente de komende maanden zeker in de bodem liggen. Intussen vindt overleg plaats met diverse instanties over allerlei mogelijke scenario's, variërend van duurzaam behoud onder de grond tot diverse manieren van opgraven.