RIJSWIJK - Uit nieuw onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat 8 procent van de Nederlanders tussen 18 en 65 jaar problemen heeft met alcohol. Het gaat volgens het verslavingsinstituut bij circa 400.000 mensen om alcoholmisbruik en bij 325.000 mensen om alcoholverslaving. De onderzoeksresultaten zijn donderdag gepresenteerd.

Het instituut baseert de gegevens op een onderzoek gedurende drie jaar onder 7000 mensen. Het onderzoek 'Bovenmatig drinken in Nederland' kwam voort uit de wens om het gebruik van alcohol en drugs systematischer in kaart te brengen.

Uit het onderzoek blijkt dat mannen en jonge mensen het meest vatbaar zijn voor alcoholproblemen. Maar ook vrouwen met een hogere opleiding zijn naar verhouding vaker verslaafd. Verslaving komt verder vaker voor in de grote steden dan op het platte land.

Stoornissen

Alcoholproblemen hangen vaak samen met andere psychische stoornissen, concludeert het rapport. Stemmingsproblemen en angststoornissen komen bij verslaafden vaker voor dan bij niet-verslaafden.