DEN HAAG - Kip is nog steeds een stuk ziekmakend vlees. Mensen worden onnodig ziek en kunnen overlijden na het eten van kip, waarschuwt de Consumentenbond. Pogingen in de afgelopen jaren om de bacteriën campylobacter en salmonella in kippenvlees te verminderen hebben niets uitgehaald.

De Consumentenbond concludeert dit op basis van een donderdag gepubliceerd onderzoek. De belangenorganisatie eist van minister Veerman van Landbouw maatregelen, zodat er eindelijk kippenvlees in de winkels ligt zonder de ziekmakende bacteriën.

De Consumentenbond heeft 1500 monsters kipflet en kippenpoten onderzocht op de ziekmakende bacteriën, reststoffen van diergeneesmiddelen, dioxines en pcb's. In zowel 'biologisch' als regulier gehouden kippen blijkt nog vaak campylobacter voor te komen. In bijna de helft van de onderzochte stukjes kip is de bacterie aangetroffen, die voedselvergiftiging kan veroorzaken.

Salmonella

De kans op besmetting met salmonella is volgens de Consumentenbond gedaald ten opzichte van eerder onderzoek. De bacterie werd aangetroffen in 6,5 procent van de stukjes zowel 'biologisch' als regulier gehouden kip. Antibiotica zat in 9 procent van het 'gewoon' gehouden pluimvee.

Volgens de Consumentenbond worden jaarlijks circa 150.000 mensen ziek na het eten van een stukje kip dat salmonella of campylobacter bevat. Van hen overlijden naar schatting honderd personen.

Veerman

De Consumentenbond roept minister Veerman op alleen nog gegarandeerd onbesmet kippenvlees in winkels toe te staan, door strengere regels uit te vaardigen. Alle kippen zouden moeten worden getest op salmonella en campylobacter voordat ze worden geslacht. Hiervoor is volgens de bond nieuwe wetgeving nodig en toezicht op de naleving ervan.

Bovendien moet Veerman volgens de consumentenorganisatie het veelvuldig gebruik van antibiotica bij kippen aan banden leggen. Het gevaar van het gebruik van antibiotica is dat bacteriën immuun worden. Daardoor kunnen artsen die bacteriën ook niet meer bestrijden als ze voorkomen bij zieke mensen.