AMSTERDAM - Het aantal inwoners van de provincie Limburg is vooral door emigratie naarDuitsland en België voor het eerst in de geschiedenis afgenomen. Dat blijkt uiteen onderzoek van Etil, waarvan de conclusies donderdag in de Volkskrantgepubliceerd werden. Het onderzoeksbureau verwacht dat de Limburgse bevolkingnog verder zal slinken.

Limburg telde begin dit jaar 1.142 miljoen inwoners, 1.300 minder dan indezelfde periode vorig jaar. Het geboorteoverschot was met 460 positief, maarhet migratiecijfer kwam op 1.739 negatief uit. Het aantal mensen dat naar hetbuitenland vertrok was 8.900. Het buitenlandse migratiecijfer kwam op 1.370negatief uit.

Over heel Nederland bezien vertrokken 36.000 Nederlanders naar het buitenland.België is vanwege fiscale redenen altijd al aantrekkelijk geweest alsimmigratieland, Duitsland is daar door zijn goedkopere en grotere woningen tenopzichte van Nederlandse huizen bijgekomen.