BREMEN - Rusland is tegen maatregelen ter vergroting van de veiligheid van schepen en de bescherming van het milieu van de Noord-Europese wateren. Dat bleek woensdag tijdens een tweedaagse internationale conferentie in Bremen over bescherming van het zeemilieu.

De Russische afgevaardigden zeiden de vergaande voorstellen om de Oostzee te beschermen tegen olievervuiling en andere rampen niet te steunen. Zij verzetten zich ronduit tegen het voorstel dubbele wanden voor alle olietankers verplicht te stellen.

OSPAR-Conventie

Al aan het begin van de conferentie stonden milieubeschermers lijnrecht tegenover de Russische deelnemers over de OSPAR-Conventie. Deze conventie van Oslo en Parijs uit 1992 moet afvallozingen in de Noord-Europese wateren zoals de Oostzee en de Noordzee beperken. De Duitse minister van Milieu Jürgen Trittin zei bij de opening van de bijeenkomst dat sommige EU-landen hun beloften over milieubescherming niet zijn nagekomen. Zo wordt er nog te veel chemisch en radioactief besmet afvalwater in zee geloosd.

De ministers van Milieu van de landen die liggen aan die zeeën zullen het volgens Trittin in Bremen ook niet makkelijk eens worden over zaken als vangstbeperkingen in de Noordzee en de Oostzee. Ook verwacht hij problemen rond de voorgenomen verplichting van loodsen aan boord van schepen in delen van de Oostzee.