DEN HAAG - Het nog in te voeren landelijke systeem waarmee hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren, C2000, krijgt een "doorstart". Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) zei dat woensdag in de Tweede Kamer waar hij opheldering moest geven over de perikelen rondom het project. De Kamer leverde kritiek maar wil ook verder, hoewel nog steeds niet helder is wat de kosten voor de regio's zijn.

Remkes zei zich “rotgeschrokken” te zijn van een rapport van de Algemene Rekenkamer over de ondoorzichtige en onvolledige begroting, de vertraging, de miscommunicatie en technische problemen. Remkes erkende voluit dat het in een aantal opzichten ”niet goed is gegaan”. Maar het is wat hem betreft niet aan de orde het project tijdelijk op te schorten, zoals D66 had geopperd.

Niet bagatelliseren

”Dat zou een dodelijk signaal zijn voor het draagvlak bij gemeenten en de hulpdiensten en het zou nog veel meer ongewenste praktische gevolgen hebben.” Remkes wil juist alles op alles zetten om het draagvlak te verbreden en de communicatie met de betrokken overheden en hulpdiensten te verbeteren. Er moeten 60.000 mensen met C2000 gaan werken. De onvolledige en de te late informatie aan de Tweede Kamer wilde hij niet bagatelliseren.

De Tweede Kamer zit met het probleem dat Remkes pas sinds een maand echt verantwoordelijk is voor het project. Het afgelopen jaar was dat LPF-staatssecretaris Hessing. Veel kritiek van de Rekenkamer kwam op zijn conto en op die van zijn voorgangers, die het project in 1996 in gang zetten. Vooral de ChristenUnie en de SP zit het dwars dat de kwestie zich op deze manier lijkt op te lossen. Zij eisen in ieder geval meer informatie van Remkes.

Witte vlekken

Woensdag bleek opnieuw dat in de regio's nog steeds niet helder is, hoeveel de invoering van het nieuwe systeem en het structurele onderhoud gaan kosten. Zowel politie, brandweer als gemeenten moeten daar al jaren geld voor apart houden, maar het is niet duidelijk of zij dat voldoende hebben gedaan.

Een landelijke stuurgroep onder leiding van voorzitter dr. J. Schrijen heeft wel wat kosten in kaart gebracht, maar er blijven witte vlekken. Wat Remkes betreft moeten de regio's en niet Binnenlandse Zaken hun eigen kosten gaan dragen. Hij heeft vertrouwen in het project en in de partners, maar sluit niet uit dat af en toe nog een vlekje zal ontstaan bij de invoering.