DEN HAAG - De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), Tjibbe Joustra, vertrekt eind dit jaar. Hij vindt het tijd om wat anders te gaan doen, zo liet hij vrijdag weten.

Joustra heeft de NCTb op verzoek van het kabinet opgezet om de samenwerking bij de bestrijding van terrorisme tussen de betrokken ministeries en alle veiligheidsdiensten te coördineren. Hij begon in april 2004 aan de klus.

"De organisatie staat, functioneert en is nu volledig operationeel. Ik heb het met veel plezier gedaan, maar op een gegeven moment is het tijd om te gaan", stelt de 57-jarige Joustra.

Opvolging

Hij verlaat de rijksoverheid en blijft daarbuiten werken op het gebied van veiligheid en de agrarische sector. Het is nog niet bekend wie Joustra opvolgt. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie heeft laten weten dat hij streeft naar een spoedige vervulling van de vacature.

Joustra's plaatsvervanger, Lidewijde Ongering (49), kondigde vorige week haar vertrek aan. Zij gaat naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waar ze in oktober aan de slag gaat als locosecretaris-generaal.

Pionierswerk

Hirsch Ballin en minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) spraken vrijdag hun waardering uit voor de wijze waarop Joustra de NCTb heeft opgetuigd. "Hij heeft pionierswerk verricht", aldus Ter Horst.

Hirsch Ballin voegde daaraan toe dat Joustra nog altijd een belangrijke bijdrage levert, bijvoorbeeld met de dreigingsanalyses van zijn organisatie.