AMSTERDAM - Alle instellingen in de jeugdzorg moeten eind volgend jaar met het elektronisch kinddossier werken. Dat heeft minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie) donderdag laten weten aan de Tweede Kamer.

Instellingen in de jeugdzorg moeten software aanschaffen om de huidige papieren dossiers te digitaliseren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat gemeenten en instellingen begeleiden bij de invoering. Ze krijgen hiervoor geld van Rouvoet.

Begin volgend jaar moeten alle instellingen bezig zijn met de invoering van digitale dossiers. Aan het eind van dat jaar moet het mogelijk zijn dat iedereen met de dossiers werkt.

Contact

Elk kind krijgt dan vanaf het eerstvolgende contact met jeugdzorg een digitaal dossier. Deze informatie moet landelijk elektronisch kunnen worden opgevraagd als het kind bij een andere instelling komt.

In het elektronisch dossier komt informatie te staan over het kind, de gezinssituatie en de omgeving. Dit moet de informatie-uitwisseling en de informatieoverdracht binnen de jeugdgezondheidszorg verbeteren. Rouvoet denkt probleemkinderen zo sneller te kunnen achterhalen en aan te pakken.