DEN HAAG - Gemeenten en provincies moeten terughoudend zijn met constructies voor financiële steun aan noodlijdende voetbalclubs. Maar een verbod hierop is niet mogelijk. Gemeenten zijn hierin autonoom.

Dat heeft minister Remkes van Binnenlandse Zaken dinsdag laten weten tijdens overleg met de Tweede Kamer. Hij verwacht dat de gemeentebesturen de risico's in beeld brengen. Ook vindt hij dat overheden voortdurend moeten letten op de Europese richtlijnen die directe overheidssteun aan de voetbalsector niet toestaan. Hij erkende dat de regels uit Brussel niet altijd even duidelijk zijn. "Bij twijfel niet inhalen, zou ik zeggen."

Bovendien vindt hij dat voor de voetbalsector dezelfde spelregels gelden als voor andere bedrijfstakken met een belangrijke maatschappelijke betekenis. "Bij financiële problemen moet de hand in eigen boezem worden gestoken. Dat betekent of saneren van de kosten of de omzet omhoog." Overheidssteun leidt volgens Remkes altijd tot vertraging en ontmoediging van die eigen aanpak en tot concurrentievervalsing.

De Tweede Kamer is ook kritisch over de steun van gemeenten aan het voetbal. Het afgelopen jaar hebben zeker 23 gemeenten meer dan miljoen euro verstrekt aan hun plaatselijke voetbalclub. Dat is een forse stijging van zulke bestedingen in vergelijking met de jaren daarvoor. Remkes gaf aan dat subsidie de gemeenten ook gunstige lokale economische effecten oplevert.

Ook de voetbalsector zelf moet zich volgens de minister goed afvragen of hij wel afhankelijk wil zijn van subsidies. Binnenkort wil de bewindsman met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de provincies (IPO) en de voetbalbond KNVB een indringend gesprek aangaan. Remkes wil komen tot nadere afspraken die vrijwillig zijn en breed worden gedragen.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken verwacht dat de bepaling van de Nederlandse Mededingingsautoriteit dat de televisierechten van rechtstreekse uitzendingen in de eredivisie straks niet meer collectief mogen worden verkocht, gunstig uitpakt voor de consument. De eredivisieclubs moeten de tv-rechten zelf gaan verkopen.

Brinkhorst verwacht dat er meer directe uitzendingen komen tegen een lagere prijs. "De lokale zenders kunnen dan ook een pakket voetbal uitzenden. En niet alleen de topwedstrijden worden meer uitgezonden maar ook de andere." De Kamer twijfelt aan dit effect.