DEN HAAG - Er komt geen aparte bepaling in de wet waarin precies wordt aangegeven dat een burger of winkelier 'gepast geweld' mag gebruiken bij de aanhouding van een dief. Een voorstel daartoe van de LPF-fractie is dinsdag door de rest van de Tweede Kamer en minister Donner van Justitie afgebrand.

Volgens Donner voldoet de huidige wet ruimschoots, omdat doelmatig geweld om iemand te overmeesteren reeds is toegestaan. Eventueel toetst de rechter dat nog bij twijfel. Op de LPF na zijn alle partijen het daarmee eens. Zij vinden het riskant om in de wet op te nemen dat geweld is gelegitimeerd, omdat dit geweld juist zou kunnen aanwakkeren. Bovendien lost zo'n bepaling de winkelcriminaliteit niet op. "Een schijnoplossing", aldus de VVD.

Uitlokking

De minister sneerde in dat verband naar prins Bernhard, zonder zijn naam te noemen. "Geweld moet niet worden aangemoedigd door publieke figuren die de boete willen betalen. Dan is er sprake van uitlokking." Prins Bernhard heeft de boete van twee supermarktmedewerkers betaald, nadat die waren veroordeeld wegens buitensporig geweld bij de aanhouding van een dief.

Bernhard-II

LPF-Tweede-Kamerlid Eerdmans heeft datzelfde nu aangeboden bij de nieuwe aanhouding van het tweetal. D66-Kamerlid Giskes hekelde deze actie van "prins Bernhard-II". "Geef het geld liever aan de verslavingszorg, zodat misschien minder mensen gaan stelen."

Donner zei na afloop van het debat dat hij geen oordeel heeft willen vellen over prins Bernhard. Die zou volgens hem bovendien zijn uitspraak hebben gedaan in een opwelling en kon daarop later niet meer terugkomen. Kwalijker vond hij dat Eerdmans dat welbewust heeft gedaan. "In zijn positie als Kamerlid en dus medewetgever kan dat absoluut niet."

'Blunder'

VVD, CDA en PvdA vonden wel dat de Amsterdamse politie in deze zaak "het verkeerde signaal" heeft gegeven door de supermarktmedewerkers met groot vertoon te arresteren. "Blunder van de eeuw", vond de PvdA.

Onorthodoxe projecten

De Tweede Kamer was het er unaniem over eens dat voor het publiek niet altijd duidelijk is aan welke kant de overheid eigenlijk staat, die van de burger of die van de dader. Ook erkenden de fracties voluit de netelige positie van de kleine middenstand. Ze bepleiten snellere invoering van allerlei maatregelen om de criminaliteit hier terug te dringen. Donner en zijn ambtgenoot minister Remkes van Binnenlandse Zaken zeiden hier hard aan te werken en bedankten de Kamer voor de steun aan allerlei, soms onorthodoxe projecten.