DEN HAAG - Het begrotingstekort loopt volgend jaar verder op, omdat de economie nog minder zal groeien dan tot nu toe was voorspeld. Daarom zal het kabinet mogelijk extra moeten bezuinigen.

Het tekort komt volgens de nieuwste voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) in 2004 uit op 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp), zo meldden ingewijden. Eerder dit jaar gingen de rekenmeesters nog uit van een tekort van 2,4 procent. De economische groei zal 1,25 procent bedragen; 0,5 procent minder dan het CPB eerder voorspelde.