ZOETERMEER - De vraag naar leraren in het primair onderwijs zal de komende acht jaar blijven toenemen. Dit jaar zijn er 6600 nieuwe leraren nodig, in 2011 zullen dat er 7700 zijn.

Dat staat in de dinsdag verschenen nota over de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren en managers. Vergrijzing van het lerarenkorps is de belangrijkste oorzaak van deze toename. Het aantal leerkrachten dat met pensioen gaat of arbeidsongeschikt wordt, loopt de komende jaren sterk op.

Verder blijft het aanbod van nieuw onderwijspersoneel uit de lerarenopleidingen achter bij de vraag. Dat betekent dat in 2011 ,5 procent van het totale aantal banen in het primair onderwijs vacant zal zijn.