HAVANA - Ondanks de internationale golf van protesten tegende lange gevangenisstraffen voor dissidenten in Cuba, heeft hethoogste gerechtshof die vonnissen maandag bevestigd. Dat heeft eenmensenrechtengroepering in Cuba laten weten.

"Tot nu toe zijn 50 van de 75 vonnissen bevestigd", zeivoorzitter Elizardo Sanchez van de illegale, maar gedoogde CubaanseMensenrechtencommissie. Hij voegde eraan toe niet te verwachten datde 25 nog lopende beroepsprocedures beter zullen aflopen. De meestedissidenten zijn volgens de commissie opgesloten in isolatiecellenvan maximaal beveiligde gevangenissen onder "onmenselijkeomstandigheden".

Samenzwering

De dissidenten werden in april opgepakt en totgevangenisstraffen van gemiddeld 19 jaar veroordeeld opbeschuldiging van samenzwering met de Verenigde Staten om hetcommunistische regime in Cuba omver te werpen. Onder hen is debekendste tegenstander van president Fidel Castro, de journalist endichter Raul Rivero, die 20 jaar cel kreeg. Regeringen,internationale organisaties en persoonlijkheden, onder wie pausJohannes Paulus II, hebben Cuba opgeroepen de dissidenten vrij telaten.

De EU stelde deze maand een aantal beperkte diplomatiekestrafmaatregelen in tegen Cuba, als reactie op de veroordeling totde lange gevangenistraffen. Zo wordt het aantal bilateraleontmoetingen op hoog niveau beperkt en zullen dissidenten wordenuitgenodigd voor bijeenkomsten op EU-ambassades in Cuba.

Havanareageerde daarop met het dreigement meer tegenstanders van hetregime te zullen opsluiten als die contacten zouden onderhouden metEuropese diplomaten.