DEN HAAG - Minister Donner van Justitie gaat binnenkortpersoonlijk naar Duitsland om met zijn ambtgenoot Otto Schily opBinnenlandse Zaken te praten over het drugsbeleid. Schily levertaanhoudend kritiek op de Nederlandse aanpak van drugs en dedrugssmokkel via Schiphol.

In maart heeft Schily in een brief aan Den Haag zijn ongenoegengeuit. Daarna hebben de beide ministers elkaar al enkele maleninformeel gesproken op Europese bijeenkomsten. Toch levert deDuitse bewindsman in een reportage van de Duitse televisie opnieuwkritiek, onder meer over lage straffen.

Donner gaat volgens zijn woordvoerder in Berlijn uitleggen datNederland wel al veel doet aan drugsbeleid en ook een eigenstrafbeleid voert en blijft voeren. Ook zal Donner praten oversamenwerking, zoals Schily zelf graag zegt te willen, maar in depraktijk gebeurt dat al.