HAARLEM - De korte maar felle brand die in café De Hemel heeft gewoed, was niet blusbaar. Dat de nooddeur en de ramen niet konden worden geopend, is de omvang van de brand eigenlijk alleen maar ten goede gekomen. Door het zuurstofgebrek in het café is de brand namelijk binnen een minuut uitgegaan.

Tot deze conclusie kwam P. Reijman, brandoorzaakonderzoeker bij onderzoeksinstituut TNO, maandagmiddag voor de rechtbank in Haarlem. De verdediging van de drie verdachten had hem als getuige-deskundige opgeroepen. "Ik vrees dat als de zuurstof was aangevuld, De Hemel dan volledig was uitgebrand. Dan was de ramp vele malen groter geweest", vertelde Reijman.

TNO

TNO heeft voor de commissie-Alders, die de toedracht en de afwikkeling van de cafébrand onderzocht, een reconstructie gemaakt van de brand. Reijman verklaarde dat hij in zijn 23 jaar werkervaring dit extreme brandgedrag en de extreme snelheid waarmee het vuur zich verspreidde, nog nooit had gezien.

Reconstructie

Bij de reconstructie is zelfs een aantal mensen gewond geraakt. Reijman: "Daaruit blijkt wel dat wij deze hevigheid niet hadden voorzien. Dan kun je naar mijn mening ook niet verwachten dat een horeca-ondernemer dat inzicht wel heeft."

Als de kersttakken geïmpregneerd waren geweest, had het volgens de deskundige langer geduurd voordat het vuur zich over het plafond had verspreid, zodat de mensen meer tijd hadden gehad om weg te komen. Wellicht was het vuur dan minder heftig geweest. Reijman benadrukte echter dat dit geen blusbare brand was. "Met kleine blusmiddelen was dat ondoenlijk geweest."

De 35-jarige J.V. die werkte in De Hemel en als verdachte terechtstaat, wilde van Reijman weten of iemand ooit heeft geweten of dit kon gebeuren. "Naar mijn mening niet", was hierop het antwoord van de TNO-deskundige.

De rechtbank heeft zeven dagen uitgetrokken voor het strafproces. Dinsdagochtend gaat de zaak verder met de verhoren van een barkeeper en twee getuige-deskundigen.