DEN HAAG - Nederland krijgt een Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens. De organisatie wordt verbonden aan de Nationale ombudsman. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

Nu zijn er veel aparte organisaties die onderzoek doen naar mensenrechten, hierover voorlichting geven, adviseren of klachten behandelen. Een nationaal instituut kan dat volgens de ministerraad beter en efficiënter doen.

Het kabinet geeft daarmee gehoor aan een gezamenlijke oproep van een groep organisaties om een nationaal mensenrechteninstituut in het leven te roepen.

Instanties

Daarbij ging het om het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), de Nationale Ombudsman en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten. Deze instanties zullen de kern vormen van het nieuwe instituut, waarin ook andere organisaties meedoen.

De Verenigde Naties (VN) en de Raad van Europa hadden hun lidstaten eerder ook al opgeroepen een landelijk mensenrechteninstituut op te richten. De VN deden dat al in 1993 in een resolutie.