TOYAKO - De leiders van de acht belangrijkste industrielanden ter wereld (G8) hebben tijdens hun overleg in Japan geen concrete afspraken gemaakt over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Wel schreven de leiders woensdag in een verklaring "constructief te gaan samenwerken" om halvering van CO2-uitstoot in 2050 tot stand te brengen.

Op de laatste dag van de G8 moet worden geconcludeerd dat tussen de zestien belangrijkste industrielanden van de wereld nog grote verschillen van inzicht bestaan over de aanpak. De leiders van de G8 hopen dat ook opkomende economieën zich willen binden aan de plannen de uitstoot met 50 procent terug te brengen.

India

Maar onder meer China en India, te gast bij de exclusieve club die vanaf maandag bijeen is in Japan, lieten weten zich niet te willen vastleggen op dat percentage. De twee landen, samen verantwoordelijk voor een kwart van de wereldwijde uitstoot van CO2, zeiden misschien later actie te willen ondernemen. Een vermindering van 25 tot 40 procent lijkt hun realistischer.

De landen van de zogenoemde Groep van Vijf - Brazilië, China, India, Mexico en Zuid-Afrika - willen dat de G8-landen het voortouw nemen. Die zouden niet 50, maar juist 80 procent moeten reduceren.

De Chinese president Hu Jintao zei dat China nog steeds in ontwikkeling is "De levenstandaarden zijn nog steeds niet hoog en China's belangrijkste taak is zijn economie te ontwikkelen en de welvaart te verhogen." China zou maar een klein deel van zijn uitstoot kunnen verminderen, omdat anders die ontwikkeling in gevaar komt.

Bush

De Amerikaanse president George W. Bush sprak desondanks van een zeer productieve top en noemde daarbij ook de klimaatvoorstellen. "Ik ben blij om te kunnen melden dat we belangrijke successen hebben geboekt."

Nu G8 en G5-landen, woensdag aangevuld met Indonesië, Australië en Zuid-Korea, het nog niet eens zijn over een gezamenlijke aanpak, wordt de uitvoering onderwerp van gesprek op de volgende bijeenkomst van de G8. De verschillen tussen de landen zorgt ervoor dat een nieuw klimaatverdrag nog ver weg is. Dat moet eind 2009 ondertekend worden in Kopenhagen ter vervanging van het Kyoto-verdrag dat in 2012 afloopt.