CANNES - De EU wil mensen met Alzheimer beschermen tegen buitenlandse financiële oplichters. De EU-ministers van Justitie hebben daarover dinsdag afspraken gemaakt tijdens overleg in het Zuid-Franse Cannes.

Nu kan iemand die dement is bijvoorbeeld tijdens zijn overwintering in Spanje van zijn laatste spaarcenten een huis kopen terwijl hij of zij niet beseft wat hij doet.

In Nederland kan zo'n situatie al teruggedraaid worden. Voorwaarden zijn dan wel dat een dokter van tevoren al had geconstateerd dat de persoon dement is, dat een notaris de handelingsonbekwaamheid heeft geformaliseerd en dat er namens de patiënt een bewindvoerder is aangesteld.

Kinderen

Dat kan bijvoorbeeld een van de kinderen zijn. Die kunnen eisen dat een grote financiële transactie gedaan door hun vader of moeder ongeldig wordt verklaard. Die mogelijkheid moet nu binnen de EU ook over de grenzen gelden.

De justitieministers van de EU spraken dinsdag af de Haagse conventie uit 2000, die de bescherming van dementerende ouderen regelt, snel te ratificeren. Slechts twee EU-landen hebben dat tot nog toe gedaan.

Mobieler

Minister Ernst Hirsch Ballin zei dinsdag dat hij hoopt dat Nederland de conventie volgend jaar in het parlement kan bekrachtigen. Volgens de minister groeit het belang van de conventie omdat er steeds meer bejaarden zijn die bovendien steeds mobieler zijn en bijvoorbeeld overwinteren in Zuid-Europese landen of in kuuroorden elders in Europa.

"De bescherming is belangrijk voor onze ouderen en hun families", aldus Hirsch Ballin.