DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de goedkeuringswet voor het Verdrag van Lissabon. Daarmee heeft Nederland het hervormingsverdrag officieel bekrachtigd. De wet zal in werking treden na de ondertekening door koningin Beatrix en plaatsing in het Staatsblad.

Het Verdrag van Lissabon is de opvolger van de Europese Grondwet, die door de Nederlandse en de Franse bevolking in 2005 via een referendum werd verworpen.

Het nieuwe verdrag is niet opnieuw aan de bevolking voorgelegd, maar heeft de gebruikelijke parlementaire weg bewandeld. De Tweede Kamer stemde op 5 juni al in, zonder steun van de SP, PVV, SGP, PvdD en het lid Verdonk.

SP

Van de 75 senatoren stemden vijftien tegen: de SP (elf zetels), de SGP (twee), de Partij voor de Dieren (1) en de fractie-Yildirim (1). De voorstanders vinden dat het nieuwe verdrag de EU democratisch sterker en transparanter maakt, wat nodig is om een wereldspeler te blijven. Tegenstanders SP en PvdD zijn daar juist niet van overtuigd en vinden het nieuwe verdrag inhoudelijk weinig van zijn voorganger verschillen.

Premier Jan Peter Balkenende, minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) toonden zich verheugd over de brede steun in de Senaat. Het geeft volgens Balkenende een goed gevoel voor het kabinet en geeft ook een goed signaal af naar de andere Europese landen.

Frankrijk

Het nieuwe wijzigingsverdrag kwam na intensieve onderhandelingen tot stand en werd op 13 december 2007 in Lissabon ondertekend door de 27 regeringsleiders. Nederland is het 21e land dat het verdrag sindsdien heeft geratificeerd. De andere weigeraar, Frankrijk, deed dat al op 8 februari, ook zonder referendum. In Duitsland is het verdrag parlementair goedgekeurd maar zal het Constitutionele Hof zich er nog over buigen.

Het Nederlandse kabinet wilde geen tweede referendum, omdat het nu om een wijzigingsverdrag gaat zonder grondwettelijke elementen. Ook de Raad van State vond dat niet nodig. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dat en verwees daarmee een dringende wens van de SP, PVV, GroenLinks, D66 en de PvdD voor een nieuwe volksraadpleging naar de prullenbak.

Overigens is nog niet duidelijk wanneer het Europese verdrag echt in werking zal treden, nu de Ieren het verdrag in een referendum hebben afgewezen. In oktober buigt de Europese raad zich over de Ierse situatie. Als streefdatum gold 1 januari 2009. Polen en Tsjechië zijn echter evenmin warme voorstanders van het verdrag.