WARSCHAU/GDANSK - Een Nederlands schip waarop de mogelijkheidwordt geboden zwangerschap te onderbreken is zaterdag op de redevan Gdansk voor anker gegaan. President Aleksander Kwasniewskiwijst de komst van het vaartuig af als iets "volstrektnegatiefs". Hij sprak in een radioprogramma over een juridisch enmoreel probleem. De boot verhit de overwegend rooms-katholiekegemoederen in Polen.

Het schip van de stichting 'Women on Waves' moet met het bezoekde aandacht vestigen op de Poolse wetgeving ten aanzien vanabortus. Volgens de Vrouwen op Golven is die achterhaald. In derooms-katholieke landen Polen en Ierland iszwangerschapsonderbreking wettelijk het meest beperkt in verhoudingtot andere Europese landen.

De beoogde aandacht krijgt het schip, de Langenort, zeker. Hetkon de haven van Gdansk niet binnenvaren door stenen gooiendebetogers. Eerder kon het schip dertig kilometer noordelijker nietaanmeren in Wladyslawowo door hevige storm.

De aartsbisschop van Gdansk heeft de autoriteiten opgeroepenzich te weer te stellen "tegen pogingen om Polen te doden".De kliniek op het schip zal in Poolse wateren geen abortussenplegen omdat het in strijd is met de Poolse wet. Maar voor 'hetgeval dat' staan leden van de conservatieve partij Liga van PoolseFamilies in de haven klaar om foto's te maken van mensen dieeventueel aan boord gaan. De foto's zullen voor strafvervolgingworden gebruikt, aldus een plaatselijke afgevaardigde van de liga.