DEN HAAG - Met ingang van september 2009 worden alle meisjes van twaalf jaar ingeënt tegen baarmoederhalskanker. Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Klink wil vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) dat baarmoederhalskanker veroorzaakt opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dat betekent dat het vaccin gratis wordt aangeboden.

Ook is de minister van plan een inhaalcampagne uit te voeren voor meisjes van dertien tot en met zestien jaar, startend in de eerste helft van 2009.

Veiligheid

Met dit besluit volgt de bewindsman het advies dat de Gezondheidsraad in april uitbracht. Gekoppeld aan de invoering in het RVP stelt hij een onderzoek in om effectiviteit en de veiligheid van het vaccin in de gaten te houden.

Klink heeft het Nederlands Vaccin Instituut opdracht gegeven een Europese aanbestedingsprocedure te starten om fabrikanten uit te nodigen een offerte te doen voor de levering van HPV-vaccins.

Hij beklemtoont dat hij HPV-vaccinatie alleen in het RVP kan opnemen als deze vaccinatie kosteneffectief is. Daarvoor zal de huidige prijs van het vaccin (375 euro) moeten dalen.

Bij die prijs zou invoering van het vaccin in het RVP 30 miljoen euro per jaar kosten.

Inentingen

Het vaccin bestaat uit drie inentingen, waardoor inclusief de inhaalcampagne in het eerste jaar 1,5 miljoen keer moet worden geprikt. Twee farmaceutische bedrijven hebben een vaccin ontwikkeld.

Momenteel kost het RVP ruim 100 miljoen euro per jaar, becijferde de manager van het programma eerder dit jaar.

Overlijden

Het humaan papillomavirus (HPV) is de belangrijkste veroorzaker van baarmoederhalskanker. Jaarlijks telt Nederland ongeveer zeshonderd ziektegevallen en overlijden er tweehonderd à 250 vrouwen als gevolg van deze ziekte.

De Gezondheidsraad heeft berekend dat landelijke vaccinatie van twaalfjarige meisjes op den duur tot een halvering van die cijfers kan leiden.