LEEUWARDEN - Ouderen gaan een jaar lang het busvervoer inZuidoost-Friesland inspecteren. De 50-plussers gaan anoniem tewerk. Zij letten op rijstijl en vriendelijkheid van de chauffeur.Ook gaan ze na of de bus op tijd rijdt.

Elke maand moeten zij vijfhonderd inspecties uitvoeren. Deprovincie Friesland betaalt het onderzoek om een beter beeld tekrijgen van de dienstverlening in het openbaar vervoer, aldus eenwoordvoerster van de provincie zaterdag.

Er is voor ouderen gekozen omdat zij volgens onderzoekersbetrouwbaarder zijn dan studenten. De geselecteerde ouderen zijnzelf afkomstig uit de streek. De proef, die in september begint, isuniek in Nederland, aldus de provincie.