DEN HAAG - Acht op de tien schoolbesturen vinden dat opvoeden tot de taken van de school behoort. Nog meer besturen (86 procent) willen kinderopvang het liefst uitbesteden.

Dat zijn twee conclusies uit de publicatie De school bestuurd van het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP).

Volgens het dinsdag verschenen rapport van onderzoeker Monique Turkenburg vindt een grote meerderheid van de besturen dat de school een taak heeft bij de opvang van lastige leerlingen, de veiligheid op school en scheppen van een aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Twee op de vijf besturen menen dat de school op dit laatste punt tekortschiet.

Stages

Scholen zijn verplicht opvang te verzorgen. Maar over de verantwoordelijkheid van de opvang tussen de middag zijn de meningen verdeeld en een derde ziet opvang voor en na school helemaal niet als een taak van de school. Ook het regelen van maatschappelijke stages ziet een dergelijk percentage niet als opdracht van de school.

Op de vraag wat schoolbesturen belangrijk vinden werd 'gemotiveerde docenten' het meest genoemd (70 procent). De 'pedagogisch-didactische aanpak' en 'sfeer op school' (beide 62 procent) en 'identiteit' (60 procent) scoorden ook hoog. 'Contact tussen school en ouders' antwoordde 58 procent van de schoolbesturen, 'contact tussen school en de buurt' slechts door 9 procent.

Uit het rapport blijkt verder dat het aantal schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs tussen 2003 en 2005 met een kwart is afgenomen. Maar het aantal scholen bleef gelijk. Turkenburg becijferde dat het grootste aantal leerlingen waarvoor een bestuur de verantwoordelijkheid draagt in het primair onderwijs 16.480 was, in het voortgezet onderwijs is dat 29.500.

Vereniging

Bijna de helft van alle besturen (46 procent) kent de stichtingsvorm, ruim een derde (36 procent) is een vereniging. Rooms-katholieke scholen zijn bijna altijd (95 procent) een stichting, protestants-christelijke scholen overwegend (68 procent) een vereniging.

Er is nog niet zo heel veel bekend over schoolbesturen in Nederland, stelt SCP-directeur Paul Schnabel in het voorwoord van het rapport vast. Hij noemt dat opmerkelijk omdat de rol van schoolbesturen steeds belangrijker wordt. Ze hebben er de afgelopen jaren veel taken en verantwoordelijkheden bij gekregen, zoals beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden en onderwijsachterstanden en het onderhoud van gebouwen.