RIJSWIJK - Het nieuwe Harry Potter-boek is zaterdag op deeerste verkoopdag de Nederlandse boekhandels bijna letterlijkuitgevlogen. Een woordvoerster van Penguin Books meldde dat deEngelse versie in elk geval in Amsterdam zo goed als uitverkochtwas.

Het bedrijf is de Nederlandse vertegenwoordiger van de uitgevervan de Harry Potter-boeken, Bloomsbury Publishing. "Het isonvoorstelbaar hoe veel er is verkocht." Het bedrijf heeftvoorlopig 100.000 exemplaren van Harry Potter and the Order of thePhoenix bij de Nederlandse detaillisten afgezet.

Zaterdag is het jongste avontuur van de tovernaarsleerling bijde Haagse boekhandel Paagman het meestgezochte boek. "We haddenwel gekte verwacht, maar niet dat we om kwart over elf al loszouden zijn", aldus een medewerkster. Paagman had toen al dikdriehonderd exemplaren verkocht. Er zijn meer boeken in aantocht.

Niet verwacht

Ook boekhandel Donner in Rotterdam is zeer te spreken over deverkoop. Bijna alle exemplaren voor de losse verkoop ("een heleboel") waren om twaalf uur al verkocht. In de loop van de middagmoet de boekhandel nee verkopen. "Dat hadden we eigenlijk nietverwacht", aldus een medewerkster. "We gingen ervan uit datmensen die het boek wilden hebben, dit wel hadden gereserveerd."Donner had vijfhonderd exemplaren ingeslagen voor mensen die hetboek hadden gereserveerd.

Bij Athenaeum boekhandel in Amsterdam is nog niets te merken vaneen Harry Potter-gekte. "Dat willen de media ervan maken", zegteen medewerker. Tegen het middaguur waren er tien exemplarenverkocht. "Het is hier heel rustig. Geen rijen wachtenden. Maarwaarom zouden mensen ook in de rij gaan staan voor een boek waarvandertien miljoen exemplaren zijn gedrukt?" Amsterdam wordt volgenshem 's zaterdags om twaalf uur wakker. "Misschien wordt het nogwat."

Voorleessessie

De rage rond de tovenaarsleerling was op het moment dat inLonden middernacht sloeg in de hele wereld merkbaar. Boekwinkels inParijs, Brussel en Boekarest openden de deuren, in Australië reedeen Hogwarts Express-trein en de premier van Nieuw-Zeeland neemtpersoonlijk deel aan een voorleessessie die 27 uur moet duren endaarmee een nieuwe record vestigt.

Amerikaanse boekhandels pakten uit door Harry Potter-brilletjesen chocolade kikkers uit te delen. Decors van detovenaarswinkelstraat Diagon Alley en platform negen-driekwartmoesten de leeslustigen in de juiste stemming brengen.

Bijna 200 miljoen exemplaren van De steen der wijzen, De geheimekamer, De gevangene van Azkaban en De Vuurbeker gingen in 55 talenwereldwijd over de toonbank.