DEN HAAG - De rechtbank Den Haag heeft beslist dat een bepaalde categorie asielzoekers niet meer naar Griekenland mag worden teruggestuurd. Het gaat om vreemdelingen die eerder in Griekenland zijn geweest en daarna naar Nederland reisden om in ons land asiel aan te vragen.

Het gaat om vreemdelingen die eerder in Griekenland zijn geweest en daarna naar Nederland reisden om in ons land asiel aan te vragen.

Griekenland moet volgens de zogenoemde Dublinverordening die asielaanvragen behandelen, maar uit diverse rapporten blijkt dat de autoriteiten daar dat niet zorgvuldig doen.

Risico

Volgens de rechtbank bestaat het risico dat het land daardoor in strijd handelt met het Vluchtelingenverdrag en het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

"De rechten die met deze verdragen worden beschermd, zijn zo zwaarwegend, dat asielzoekers niet aan dit risico mogen worden blootgesteld", aldus de rechtbank.

Albayrak

Toch gaat staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) vooralsnog niet stoppen met het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland.

Ze zei maandag dat ze de uitspraak eerst wil bestuderen en mogelijk in hoger beroep gaat.

De meeste andere EU-landen sturen ook nog altijd asielzoekers terug naar Griekenland. Alleen Finland heeft besloten geen minderjarige asielzoekers meer op het vliegtuig naar Athene te zetten.

Schending

Albayrak zei maandag in het Zuid-Franse Cannes, waar ze was voor EU-overleg, dat ze nog altijd geen redenen heeft om aan te nemen dat Griekenland internationale verdragen schendt of handelt in strijd met het EVRM. Wel vindt ze dat de Griekse regering de asielprocedures moet verbeteren.

Lek

Maar stoppen met het terugsturen van mensen naar Griekenland zou volgens haar betekenen dat de Europese buitengrens een groot lek heeft in de vorm van Griekenland.

Elke asielzoeker kan dan via Griekenland in een ander EU-land belanden om daar vervolgens niet meer te kunnen worden uitgezet.

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International hadden er in maart net als de SP al bij Albayrak op aangedrongen om te stoppen met het terugsturen van vreemdelingen naar Griekenland.

Volgens de organisaties schendt Griekenland hun rechten. Asielzoekers hebben daar nauwelijks mogelijkheden om asiel aan te vragen en krijgen vrijwel geen juridische bijstand. Als ze illegaal zijn, moeten ze naar de gevangenis. Daar worden ze volgens VluchtelingenWerk en Amnesty vaak mishandeld.